Triukšmo valdymo įstatymo pakeitimai

Nuo lapkričio 1 d. pasikeitė dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklių apibrėžtys.

Nuo šiandien dienos metu (maksimalus leistinas triukšmas – 55db) bus laikoma nuo 7 val. iki 19 val., vakaro metu (50 db) – nuo 19 val. iki 22 val., o nakties metas (45db) bus nuo 22 val. iki 7 val.

Atitinkamai pagal paros laiką reglamentuojamas ir leidžiamas triukšmo lygis. Lentelėje pateikiame didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nuo lapkričio 1 d.

Objekto pavadinimas

Garso lygis, dBA

Maksimalus garso lygis, dBA

Paros laikas, val

Gyvenamųjų pastatų miegamieji kambariai 45
40
35
55
50
45
6-18
18-22
22-6
Visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai ikimokyklinėse įstaigose ir internatinėse mokyklose, palatos, operacinės ligoninėse, kambariai sanatorijose 45
40
35
55
50
45
6-18
18-22
22-6
Visuomeninės paskirties pastatų auditorijos, mokymo kabinetai, klasės 65 70
Salės restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo įmonėse muzikos ansamblių koncertų metu 80 85
Koncertų ir kitos salės estradinių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu 85 90
Atviros koncertų ir šokių salės estradinių renginių metu 85
80
55
90
85
60
6-18
18-22
22-6
Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 65
60
55
70
65
60
6-18
18-22
22-6
Šaltinis www.lrs.lt