Visos pastatų priežiūros paslaugos

Teisininko paslaugos

UAB “Paskirtis” kvalifikuotų darbuotojų komanda gali teikti teisininko paslaugas jūsų bendrijai!

 

Dirbant ir bendradarbiaujant su klientais (bendrijomis ar atskirais namais) teikiame paslaugas, kurios reikalingos klientams – t.y. skolų išieškojimo paslauga (supaprastinta teisminio proceso tvarka, taikaus ginčo sprendimo tvarka, bendra teisminio proceso tvarka ir kitos teisininko paslaugos).

 

 

Kodėl verta pasirinkti UAB „Paskirtis“:

 

 • Pastatų priežiūros sferoje dirbame jau eilę metų, todėl mums ši sritis yra labai gerai žinoma.
 • Mūsų įmonėje dirba kvalifikuoti ir ilgametę patirtį turintys darbuotojai.
 • Visada klientams nurodome greitesnį ir efektyvesnį būdą skirtą apsaugoti Jų interesus.
 • Užtikriname greitą ir kokybišką darbų atlikimą.
 • Visada informuojame savo klientus apie darbų vykdymo eigoje iškilusias problemas.
 • Komanda visada pasižymi didesne kompetencija, žinių kiekiu ir turima patirtimi nei vienas asmuo.
 • Didesnis efektyvumas – paprastas darbų perdavimas ir pasiskirstymas. Įmonė niekada neserga, neatostogauja, nedingsta be pateisinamos priežasties ar panašiai.
 • Esame juridinis asmuo, todėl santykiai yra dalykiški, objektyvūs ir ilgalaikiai. Tarp įmonių įmanomas ilgalaikis abipusiai naudingas bendradarbiavimas.
 • Samdant įmonę, Jums nekainuoja motyvacija.

 

Žemiau pateikiamas mūsų kaininkas. Jei Jūsų specifiniu atveju kaina nėra nurodyta, susisiekite su mumis ir mes Jums atsiųsime pasiūlymą (kainos nurodytos su PVM):

 

 1. Smulki teisinio pobūdžio informacija/konsultacija – nemokama (jeigu klientas perka kitas paslaugas, nurodytas šiame pasiūlyme).
 2. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo – 55 eur. (jeigu visus reikalingus dokumentus pateikia užsakovas, rengiant 5 ar daugiau, kaina – 50 Eur/vnt.).
 3. Ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, dubliko, tripliko parengimas – nuo 90 Eur. (jeigu visus reikalingus dokumentus pateikia užsakovas).
 4. Skolos suderinimo aktas, vekselis – nuo 30 Eur iki 60 Eur.
 5. Nekilnojamojo turto registro duomenų pažyma apie atitinkamo buto savininką – nemokama (jeigu reikalinga daugiau nei 1 pažyma, kitų kaina po 3 Eur).
 6. Pažyma iš gyventojų registro centro – 2 Eur.
 7. Vidaus tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų parengimo kaina 6 eur – 20 Eur.
 8. Įsakymų, aktų, pretenzijų, reikalavimų, pranešimų parengimo kaina 3 Eur – 12 Eur.
 9. Skundų, dėl valstybinių institucijų priimtų nutarimų parengimas 30 Eur – 90 Eur.
 10. Įvairių nedidelės apimties sutarčių parengimo kaina ( iki 150 žodžių) 3 Eur – 20 Eur.
 11. Įvairių didelės apimties sutarčių parengimo kaina ( daugiau nei 150 žodžių) 20 Eur – 60 Eur.
 12. Kitų procesinių dokumentų parengimas nuo 12 Eur.
 13. Skubiai parengtų (per 1 val.) teisinių dokumentų, kainos – sutartinės.
 14. Draudimo bendrovėms ar kitoms su draudimu susijusioms šalims reikalinga informacija ir/ar dokumentai teikiami tik iš anksto apmokėjus už paslaugas bendrovės nustatytą 19,90 Eur plius PVM (viso 24,09 Eur) sumą į įmonės AB Swedbank banko sąskaitą  LT63 7300 0100 9570 2129.

 

Pranešame, kad UAB „Paskirtis“ jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.