Visos pastatų priežiūros paslaugos

Renovuojami daugiabučiai namai

UAB “Paskirtis” atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai namai

 

Atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

Finansavimo šaltinis – Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES daugiabučių namų atnaujinimas

 

UAB “Paskirtis” šiuo metu atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai gyvenamieji namai:

1. Dainų g. 44A, Šiauliai