Visos pastatų priežiūros paslaugos

Dažnai užduodami klausimai

Norite užduoti ar neradote atsakymo į savo klausimą? – Prašau susisiekite su mumis.

 

1. Kur kreiptis įvykus avarijai bute?

Įvykus vandentiekio, kanalizacijos avarijai kreipkitės į:
UAB „Paskirtis“ dispečerinę tarnybą tel. 8-614-50702 arba (8-41) 434720.

2. Kaip atsiskaityti už UAB "Paskirtis" suteiktas paslaugas?

Atsiskaityti už UAB „Paskirtis“ suteiktas paslaugas galite: per www.ManoGile.lt svetainę. ManoGilė svetainėje vos keliais mygtuko paspaudimais galite atsiskaityti už elektrą bendroms namo reikmėms, bute suvartotą elektrą, vandenį, šilumą, dujas, apmokėti sąskaitas už namų ūkio paslaugas, bei daugelį kitų paslaugų.

Bankuose LuminorSEB ir Swedbank atsiskaityti galima suformavus pavedimą per „Įmokos ir mokesčiai“ – įmokos kodas 880880. Jei darysite vietinį pavedimą iš kitų bankų, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite atsiskaitymo knygelės numerį ir adresą, nes priešingu atveju Jūsų mokėjimas pasimes ir nebus įskaitytas.

Taip pat atsiskaityti už paslaugas galima naudojantis mobiliąja programėle “Perlas Go”, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play arba prisijungus prie sąskaitų apmokėjimo platformos www.PerlasGo.lt, atsiskaityti grynaisiais AB “Lietuvos paštas” skyriuose, spaudos kioskuose,  UAB „Maxima” parduotuvėse ir „Perlo“ terminaluose.

3. Kodėl mokesčiai skaičiuojami pagal plotą?

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 3 d. numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Be to, Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 4 d. numato, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

4. Kodėl išlaidas privalo padengti visi bendrasavininkai?

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 1 d. sako, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Pagal LR CK 4.83 str 3 d. buto ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Vadovaujantis dviem anksčiau minėtais straipsniais, bei LR CK 4.82 str 3 d. galima teigti, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavasir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taipogi pagal LR CK 4.83 str 2 d. 2 p. buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Be to, CK 4.84 str. 4 d. numato, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

5. Kokios bendrasavininkų teisės ir pareigos?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. ir 4.83 str. butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos yra:
1. Pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.
2. Teisė naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų.
3. Teisė imtis būtinų priemonių be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai bei teisė reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus.
4. Teisė bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
5. Teisė nemokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
6. Pareiga leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
7. Teisė į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

6. Kaip įrengiamos laiptinės įėjimo metalinės durys? (su telefonspyne ar be jos)

1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui (pasirašant).

7. Kaip atliekamas laiptinės remontas?

1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui (pasirašant).

8. Kaip atliekamas stogo remontas?

1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui (pasirašant).

9. Kaip atliekamas sieninių plokščių siūlių remontas?

1. Gyventojas turi pateikti rašytinį prašymą.
2. Administruojančios įmonės sudaryta komisija patikrina ir nustato remonto darbų apimtis ir būtinumą.
3. Atliekamas siūlių remontas.
4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
5. Faktiškai panaudotos lėšos siūlių remontui nuskaičiuojamos nuo viso namo kaupiamųjų lėšų likučio, arba gali būti priskaičiuotos visiems namo patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui, ne daugiau kaip 0,422 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

10. Daugiabučių namų rūsių dezinfekcija, dezinsekcija

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų rūsiuose atsiradus blusoms, tarakonams, skruzdėlėms ir kitiems kenkėjams, dėl rūsių dezinfekcijos gyventojas turi pateikti rašytinį prašymą.
2. Dezinfekcijai sunaudotos lėšos priskaičiuojamos visiems laiptinės (namo) patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui.

11. Pašto dėžučių pakeitimas naujomis ir remontas

1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų rašytinį prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui pasirašant.

12. Tvarka norint pakeisti radiatorius

Gyventojas turi užpildyti ir pateikti šildymo sistemos išleidimo ir užpildymo aktą dėl radiatorių pakeitimo.

13. UAB „Paskirtis“ teikiamų mokamų paslaugų kainos

Mokamų paslaugų kainas galite sužinoti paskambinę i dispečereinę tel. 8-614-50702 arba (8-41) 434720.

14. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų kapitalinio, paprastojo bei laikinojo (vietinio) remonto darbų organizavimo ir vykdymo tvarka

1. Paprastasis arba kapitalinis remontas;
2. Laikinasis arba vietinis remontas;
3. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais.

1. Paprastasis arba kapitalinis remontas:
1.1. Patalpų savininkų (namo, laiptinės, korpuso) iniciatyva ir (ar) administratoriaus sprendimu (pagal apžiūrų rezultatus) nutariama remontuoti stogą, lauko sienų sandūras ir pan.;
1.2. Administratorius organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu (apklausą) dėl kaupimo fondo numatomiems darbams finansuoti steigimo, kaupimo bei naudojimo tvarkos ir jo trukmės. Susirinkimui arba kartu su balsavimo biuleteniais pateikiami numatomų darbų preliminariųjų sąmatų variantai, pagal kuriuos patalpų savininkai išsirenka jiems tinkamiausią. Savininkai taip pat gali pasiūlyti savo variantą arba įpareigoti išrinktus įgaliotuosius atstovus teikti pasiūlymus administratoriui dėl rangovo parinkimo;
1.3. Administratorius pagal daugumos savininkų nustatytą lėšų kaupimo tvarką ir trukmę vykdo kasmėnesinius mokėjimų apskaičiavimus, pateikia juos savininkams, kaupia sumokėtas lėšas atskiroje sąskaitoje;
1.4. Sukaupęs lėšas, administratorius sudaro sutartį su pasirinktu rangovu, organizuoja remonto vykdymą, kontroliuoja darbų eigą, kartu su išsirinktais įgaliotais atstovais priima atliktus darbus.
PASTABA: esant būtinybei (avarijos, inžinerinių komunikacijų pažeidimo grėsmei ir kt.) administratorius, vadovaudamasis norminiais aktais, savistoviai priima sprendimą dėl remonto darbų, jų vykdymo tvarkos. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai bendrosios nuosavybės daliai.

2. Laikinasis arba vietinis remontas:
2.1. Pagal žodinį ar rašytinį patalpų savininko(ų) prašymą ir (ar) kasmetinių, neeilinių apžiūrų rezultatus administratorius organizuoja ūkio būdu arba pasisamdęs rangovą nedidelės apimties remonto darbus;
2.2. Esant reikalui, patalpų savininkai informuojami apie paprastojo arba kapitalinio remonto būtinumą bei pasekmes, jei dėl tokio remonto nebus priimti sprendimai;
2.3. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios nuosavybės daliai.

3. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais:
3.1. Sprendimą dėl tokių darbų ar paslaugų priima 100% namo, laiptinės, korpuso patalpų savininkų;
3.2. Administratorius lėšų kaupimą organizuoja p.1.2. nurodyta tvarka;
3.3. Administratorius darbų vykdymą ar paslaugų teikimą organizuoja p. 1.3. nurodyta tvarka patalpų savininkams apmokėjimus 100% numatytos darbų ar paslaugų vertės.

15. Koks yra skolų išieškojimo procesas jūsų įmonėje?

Mūsų įmonė skolininkui delsiant sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas siunčia priminimą dėl skolos sumokėjimo, pradelsus vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, UAB „Paskirtis“ teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva”. Skaityti plačiau

16. Ką daryti, kad mano namuose karštas vanduo būtų saugus?