Visos pastatų priežiūros paslaugos

Šilumos ir karšto vandens sistemų ūkio priežiūra

Šilumos ir karšto vandens sistemų ūkio priežiūra:

 • Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
 • Nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
 • Namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
 • Šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 • Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas;
 • Atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

 

 

Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

 • Atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 • Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
 • Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;
 • Šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 • Šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
 • Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
 • Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;
 • Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
 • Šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);
 • Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;
 • Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;
 • Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
 • Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.