Visos pastatų priežiūros paslaugos

Pastatų techninė priežiūra

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Bendrosios konstrukcijos:

 

1.1. pamatai:

1.1.1.  mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;

1.1.2.  plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;

1.1.3.  cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;

1.1.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

1.2. nuogrindos:

1.2.1.  nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;

1.2.2.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

1.3. sienos:

1.3.1.    išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas, užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių plyšelius mastika;

1.3.2.  medinių sienų išorinio apkalo taisymas;

1.3.3.  smulkus balkonų, lodžijų remontas;

1.3.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

1.4. stogai:

1.4.1.   ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos smulkių defektų šalinimas);

1.4.2.  užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;

1.4.3.  šlaitinių dangos smulkių defektų šalinimas;

1.4.4.  šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;

1.4.5.     parapetų  ir  vėdinimo  kanalų  kaminėlių  mūrinio  ir  apskardinimo  smulkių  defektų šalinimas;

1.4.6.  stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;

1.4.7.  šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;

1.4.8.  stogelių virš įėjimo durų smulkus remontas;

1.4.9.  spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose;

1.4.10.  stogo latakų smulkių defektų šalinimas;

1.4.11.  vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;

1.4.12.  šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;

1.4.13.  ledo varveklių šalinimas nuo karnizų;

1.4.14.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

1.5. laiptinių konstrukcijos:

1.5.1.  laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;

1.5.2.  ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;

1.5.3.  medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;

1.5.4.  laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;

1.5.5.  laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

1.5.6.  laiptinės langų įstiklinimas;

1.5.7.  kiti nedidelės apimties darbai.

 

1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:

1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;

1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;

1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;

1.6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

 

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

 

2.1. laiptinės:

2.1.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;

2.1.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

 

2.2. koridoriai, holai:

2.2.1.  išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.2.2.  išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas;

2.2.3.  užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

2.3.  bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

2.3.1.  išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.3.2.  langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir įstiklinimas;

2.3.3.  pertvarų smulkių defektų šalinimas;

2.3.4.  išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;

2.3.5.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

2.4.    rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

2.4.1.  grindų atnaujinimas ar smulkių defektų šalinimas;

2.4.2.  švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;

2.4.3.    šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;

2.4.4.  techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;

2.4.5.  šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;

2.4.6.  išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų atnaujinimas;

2.4.7.  išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;

2.4.8.  kiti nedidelės apimties darbai.

 

3. Bendroji inžinerinė įranga:

3.1. šalto vandentiekio tinklai:

3.1.1.  užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.1.2.      profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;

3.1.3.  profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

3.1.4.  prakiurusių vamzdynų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį;

3.1.5.  vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.1.6.  vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;

3.1.7.  vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;

3.1.8.  kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.1.9.  namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

3.1.10.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:

3.2.1.  trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.2.2.  užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.2.3.  hidrodinaminis vamzdynų praplovimas, esant būtinumui;

3.2.4.  vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

3.2.5.  vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.2.6.  kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;

3.2.7.  avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;

3.2.8.  kiti nedidelės apimties darbai.

 

3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:

3.3.1.    trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.3.2.  užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.3.3.  vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.3.4.  trūkusių įlajų keitimas;

3.3.5.  latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

3.3.6.  latakų ir lietvamzdžių valymas;

3.3.7.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

3.4. elektros instaliacija:

3.4.1.   elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės atnaujinimas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

3.4.2.     elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

3.4.3.      apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse;

3.4.4.   sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

3.4.5.    paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ar smulkus defektų šalinimas;

3.4.6.   saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;

3.4.7.   šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.4.8.     įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

3.4.9.  elektros variklių ir kitų elektros įrenginių smulkių defektų šalinimas;

3.4.10.  varžų matavimai nustatytais terminais;

3.4.11.    bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.4.12.  kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;

3.4.13.  kiti nedidelės apimties darbai;

 

3.5.  ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

3.5.1.  užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;

3.5.2.  ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas;

3.5.3.  kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;

3.5.4.  kaminų mūrinio ir tinklo smulkių defektų šalinimas;

3.5.5.  kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

3.5.6.  priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas;

3.5.7.  kiti nedidelės apimties darbai.

 

3.6.  šiukšlių šalintuvai:

3.6.1.  šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas;

3.6.2.  kiti nedidelės apimties darbai.

 

 

Parengta pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 2 priedą (VMSAD 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 30-2050).