Informacija dėl laiptinių dezinfekavimo

Gerb. gyventojai,

Vadovaujantis Lietuvos Repsublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, “Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų (tame tarpe ir Užrečiamų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus dezinfektologų), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijomis, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – STR), bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, 7 p. 7.7 pp. nustatyta tvarka, kad Administratorius privalo: ,,jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė“, UAB „Paskirtis“ direktorės įsakymu ir gautais gyventojų prašymais

INFORMUOJAME:

  1. Nuo 2020 m. kovo 30 dienos, laikotarpiu, kol bus pandeminė situacija dėl plintančio COVID –19, UAB „Paskirtis“ vykdys visų administruojamų daugiabučių namų laiptinių valymą dezinfekcinėmis priemonėmis, 1 karto per savaitę dažnumu. (Išsamesnė informacija bus pateikta kiekvieno namo skelbimų lentose bei savitarnos sistemoje).
  2. Išlaidos laiptinės butų ir kitų patalpų savininkams bus paskirstomos Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. nustatyta tvarka.

UAB „Paskirtis“ administracija.